Kierownik Kolekcji prof. dr hab. Adam Latała
Kurator Kolekcji dr Filip Pniewski
Pracownicy

dr Sabina Jodłowska

mgr Barbara Sienkiewicz

mgr Paulina Lemke

mgr Sylwia Śliwińska

Adres korespondencyjny Al. Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
Numer Telefonu (48) 58-5236894
Numer Faksu (48) 58-5236678
Email oceal@univ.gda.pl
Strona Domowa ccba.ug.edu.pl

 

stat4u