pl

Nodularia spumigena

Gromada/Klasa:Cyanobacteria
Symbol:BA-15
info:Nazwa - Nodularia spumigena

Oznaczenie robocze - AB-2, Nodularia sp

Rok pozyskania - 5.2002

Miejsce zbioru - Zatoka Gdańska koło Gdyni

Charakter środowiska - słonawowodne

Osoba izolująca -

Oznaczył -

Pożywka - BG-11, 8 psu

Literatura - Latała A. 2003. Autecological characteristic of some algal strains from Culture Collection of Baltic Algae (CCBA) – [In]: N. Lima, D. Smith (eds) Biological Resource Centers and the Use of Microbes, Micoteca da Universidade do Minho, Braga, Portugal, ISBN: 972-97916-3-5, pp. 323-345, Latała A., Jodłowska S., Pniewski F. 2006. Culture Collection of Baltic Algae (CCBA) and characteristic of some strains by factorial experiment approach - Archiv für Hydrobiologie 165, Algological Studies 122, 137-154, Jodłowska S, Latała A. 2010. Photoacclimation strategies in the toxic cyanobacterium Nodularia spumigena (Nostocales, Cyanobacteria) - Phycologia, 49(3), 203-211, Śliwińska-Wilczewska S., Pniewski F., Latała A. 2016. Allelopathic interactions between Synechococcus sp. and Nodularia spumigena under different light conditions - Allelopathy Journal 37(2), 241-252, Pniewski F. 2020. HPLC separation of cyanobacterial and algal photosynthetic pigments – Biologia 75, 223-233.

Sekwencje -

Uwagi: