pl

Amphora coffeaeformis

Gromada/Klasa:Bacillariophyceae
Symbol:BA-16
info:Nazwa - Amphora coffeaeformis, (C.A. Agardh) Kützing (1844); Oznaczenie robocze - A13; Rok pozyskania - 03.2003; Miejsce zbioru - Zatoka Gdańska, przybrzeżna stacja koło Gdyni; Charakter środowiska - słonawowodne; Osoba izolująca - Filip Pniewski, Adam Latała; Oznaczył - Filip Pniewski, Adam Latała; Pożywka - f/2; Literatura - Latała A., Jodłowska S., Pniewski F. 2006. Culture Collection of Baltic Algae (CCBA) and characteristic of some strains by factorial experiment approach - Archiv für Hydrobiologie 165, Algological Studies 122, 137-154, Pniewski F, Friedl T, Latała A. Identification of diatom isolates from the Gulf of Gdańsk: testing of species identifications using morphology, 18S rDNA sequencing and DNA barcodes of strains from the Culture Collection of Baltic Algae (CCBA). Oceanological and Hydrobiological Studies, 2010, 39, 3–20; Sekwencje - 18S rDNA HM805019, 5.8S+ITS2 rDNA fragments for use as DNA barcode HM805021; Uwagi:

stat4u