pl

Amphora coffeaeformis

Gromada/Klasa:Bacillariophyceae
Symbol:BA-16
info:Nazwa - Amphora coffeaeformis, (C.A. Agardh) Kützing (1844)

Oznaczenie robocze - A13

Rok pozyskania - 03.2003

Miejsce zbioru - Zatoka Gdańska, przybrzeżna
stacja koło Gdyni

Charakter środowiska - słonawowodne

Osoba izolująca - Filip Pniewski, Adam Latała

Oznaczył - Filip Pniewski, Adam Latała

Pożywka - f/2

Literatura - Latała A., Jodłowska S., Pniewski F. 2006. Culture Collection of Baltic Algae (CCBA) and characteristic of some strains by factorial experiment approach - Archiv für Hydrobiologie 165, Algological Studies 122, 137-154, Pniewski F, Friedl T, Latała A. Identification of diatom isolates from the Gulf of Gdańsk: testing of species identifications using morphology, 18S rDNA sequencing and DNA barcodes of strains from the Culture Collection of Baltic Algae (CCBA). Oceanological and Hydrobiological Studies, 2010, 39, 3–20

Sekwencje - 18S rDNA HM805019, 5.8S+ITS2 rDNA fragments for use as DNA barcode HM805021

Uwagi: