Head of Collection dr Filip Pniewski
Professor emeritus prof. dr hab. Adam Latała
Staff

MSc Marek Klin

MSc Barbara Sienkiewicz

dr Sylwia Śliwińska-Wilczewska   

Postal Address Av. Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
Country Poland
Telephone Number (48) 58-5236892
Fax Number (48) 58-5236678
Email

Head of Collection: filip.pniewski@ug.edu.pl

Homepage ccba.ug.edu.pl