kazandiran bahis siteleri
CCBA - Culture Collection of Baltic Algae - O CCBA

O uniwersyteckiej kolekcji CCBA

 

Pełna nazwa Kolekcja Kultur Glonów Bałtyckich (Culture Collection of Baltic Algae)
Instytucja: Instytut Oceanografii, Uniwersytet Gdański
Akronim: CCBA
Status kolekcji: ma charakter uniwersytecki

 

Liczba szczepów Glony Ogóla liczba Izolacje własne
300 200
Źródło pozyskanych szczepów Szczepy pozyskane z innych kolekcji
Kolekcje:
SAG (Gottingen) Algobank (Caen) CAUP (Prague)
SVCK (Hamburg) RCC (Roscoff) KAC (Kalmar)

Główne zadania badawcze z wykorzystaniem szczepów z kolekcji

Informacji odnośnie systematyki szczepów w katalogu CCBA nie należy traktować jako zawsze pewnych w zakresie taksonomii lub nomenklatury.