kazandiran bahis siteleri
CCBA - Culture Collection of Baltic Algae - Pracownicy Kolekcji
Kierownik Kolekcji dr Filip Pniewski
Profesor emerytowany prof. dr hab. Adam Latała
Pracownicy

mgr Marek Klin

mgr Barbara Sienkiewicz

dr hab. Sylwia Śliwińska-Wilczewska

Adres korespondencyjny Al. Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
Numer Telefonu (48) 58-5236892
Numer Faksu (48) 58-5236678
E-mail

Kierownik: filip.pniewski@ug.edu.pl

Strona Domowa ccba.ug.edu.pl