Kierownik Kolekcji prof. dr hab. Adam Latała
Kurator Kolekcji dr Filip Pniewski
Pracownicy

mgr Marek Klin

mgr Barbara Sienkiewicz

dr Sylwia Śliwińska-Wilczewska

Adres korespondencyjny Al. Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
Numer Telefonu (48) 58-5236894
Numer Faksu (48) 58-5236678
Email

Kierownik: oceal@univ.gda.pl

Kurator: filip.pniewski@ug.edu.pl

Strona Domowa ccba.ug.edu.pl

 

stat4u