pl

Aphanocapsa/Synechocystis sp.

Gromada/Klasa:Cyanobacteria
Symbol:BA-153
info:Nazwa - Aphanocapsa sp./Synechocystis sp.?

Oznaczenie robocze - Nod.spumigena

Rok pozyskania - 4.2002

Miejsce zbioru - Zatoka Gdańska koło Gdyni

Charakter środowiska - słonawowodne

Osoba izolująca -

Oznaczył -

Pożywka - BG-11, 8 psu

Literatura -

Sekwencje -

Uwagi: