pl

Aphanocapsa sp.

Gromada/Klasa:Cyanobacteria
Symbol:FA-6
info:Nazwa - Aphanocapsa sp.

Oznaczenie robocze - Mar1

Rok pozyskania - 28.08.2013

Miejsce zbioru - duża laguna przybrzeżna Merdja Zerga, północne Maroko

Położenie geograficzne - 34º15’ N, 06º15’ W

Charakter środowiska - przybrzeżne

Osoba izolująca - Sylwia Śliwińska

Oznaczył - Sylwia Śliwińska

Pożywka - f/2

Literatura -

Sekwencje -

Uwagi: