plOstatnia modyfikacja: 09-10-2019
Pochodzenie (4)
Gr./Klasa (13)
Rodzaj (76)
Gatunek (125)
Symbol (203)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Rodzaj
Gatunek
Gromada/
Klasa
Symbol
Zdjęcie
Picochlorum sp. (Picochlorum) Trebouxiophyceae AA115
Planktolyngbya sp. Cyanobacteria BA50
Porphyridium purpureum Bangiophyceae AA76
Porphyridium purpureum Bangiophyceae MA3
Porphyridium purpureum Bangiophyceae MA4
Prorocentrum minimum Dinophyceae AA137
Prymnesium parvum Prymnesiophyceae (Haptophyceae) AA69
Pseudanabaena sp. Cyanobacteria BA142
Pseudanabaena sp. Cyanobacteria BA154
Pseudanabaena sp. Cyanobacteria FA9

stat4u