plOstatnia modyfikacja: 08-08-2019
Pochodzenie (4)
Gr./Klasa (13)
Rodzaj (76)
Gatunek (125)
Symbol (203)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Rodzaj
Gatunek
Gromada/
Klasa
Symbol
Zdjęcie
Skeletonema marinoi Bacillariophyceae BA98a
Skeletonema marinoi Bacillariophyceae AA234
Sphaerellopsis aulata Chlorophyceae AA192
Spirogyra sp. Conjugatophyceae AA42
Staurastrum cerastes Conjugatophyceae AA47
Stichococcus bacillaris Trebouxiophyceae BA9
Stichococcus bacillaris Trebouxiophyceae AA13
Stichococcus bacillaris Trebouxiophyceae AA183
Stichococcus sp. Trebouxiophyceae BA168
Synechococcus leopoliensis Cyanobacteria AA16

stat4u